Datum
Donderdag
15 februari 2018
12:00 - 16:00 uur
Locatie
Nedap Healthcare Parallelweg 2 Groenlo
Vrije plaatsen
85
2018-02-15 12:00:00 2018-02-15 16:00:00 Europe/Amsterdam Behandelen en zorgen doe je samen Parallelweg 2 Groenlo Nedap healthcare@nedap.com Inschrijven

Details

Iedereen zal beseffen dat goede zorg teamwork is. Ook zal iedereen de stelling ondersteunen dat een optimale informatie vastlegging en -deling noodzakelijk is voor de beste zorg. Op de vraag hoe deze informatie er uit moet zien en welke processen er dan ingericht moeten worden zijn de antwoorden minder eenvoudig.

Iedere instelling gaat op haar eigen wijze om met de dossiervorming en -deling van de behandeldiensten en de verplegende en verzorgende diensten. Zo zijn er verschillende ervaringen met het werken met een integraal ECD of met een apart Dossier voor de behandeldiensten. Er zijn artsen die met eigen episodes werken, en artsen die werken vanuit een generiek zorgplan.

Om verschillende ervaringen bij elkaar te brengen organiseert Nedap Healthcare een kennismiddag “Behandelen en zorgen doe je samen”. Hier lichten een aantal professionals hun werkwijze toe met voorbeelden en voor- en nadelen.  Daarnaast worden jullie bijgepraat over de ontwikkelingen in Ons medisch dossier door onze ontwikkelaars. Denk daarbij aan het onderdeel Klinimetrie en koppelingen met Zorgdomein en Labuitslagen.

U kunt deze middag luisteren naar:

HWW: www.hwwzorg.nl

HWW werkte tot voor kort met een apart Behandeldossier. Sinds enkele maanden zijn ze gaan werken met één integraal dossier. Een Specialist Ouderengeneeskunde vertelt wat het hun gebracht heeft.

Inovum: www.inovum.nl

Verpleging en de artsen binnen Inovum werken al jaren integraal met één ECD. Het hoofd van de behandeldienst verteld vanuit welke visie zij werken, en hoe zich dit tot systemen en processen verhoudt.

Praktische informatie:

We starten de middag met een gezamenlijke lunch om 12:00. Vanaf 13:00 starten we met het inhoudelijke programma.

De verwachting is dat we dan rond 16:00 kunnen afsluiten.